Eind 2018 was er in wijkcentrum “De Magneet” van de Wesselerbrink namens de Historische Societeit Enschede een presentatie van de geschiedenis van de zuidwijken van Enschede. Ongeveer 145 inwoners bezochten deze geslaagde bijeenkomst. 
Helmerhoek kwam die avond als laatst aangelegde zuidwijk ook aan bod. 
Helmerhoeknieuws wil, naar aanleiding daarvan, elke donderdag geschiedkundig aandacht besteden aan onze wijk met een of meerdere foto’s met een toelichting. De bewoners van onze wijk worden gevraagd om te reageren.