DOMWEG GELUKKIG OP DE HELMERHOEK (60)

Ik moet een jaar of 13 of 14 zijn geweest toen ik op de MAVO overging van klas 2 naar 3. Ik was een middelmatige leerling maar blonk zeker niet uit in talen. Met de andere vakken kon ik heel aardig meekomen maar moest er wel veel moeite voor doen om een 6 of een 7 te halen. Ik stond voor een belangrijke keuze, ik moest een vakkenpakket kiezen, wat vooral inhield dat ik bepaalde vakken moest laten vallen. In een 10-minuten gesprek met een mentor en met mijn ouders werd beslist dat ik het best handel, geschiedenis, frans, aardrijkskunde en biologie kon laten vallen. Als ik toen wat mondiger en wat wijzer was geweest had ik hele andere vakken laten vallen, op geschiedenis na dan.

Wat had ik graag op school veel willen leren over de aarde en het leven wat zich daar op afspeelt. Over de bloemetjes en de bijtjes maar ook over de zeeën, de bergen en de bossen. Nu heb ik dat later door zelfstudie wel wat ingehaald maar ik als dat op de MAVO al een boost had gehad dan was dat allemaal wat makkelijker gegaan. Wat heb ik toch veel sommetjes gemaakt bij wiskunde, natuurkunde en scheikunde, ik was er redelijk goed in maar mijn hart lag elders: in het groene, in de schoonheid en in de waarheid.

Het is vandaag zondag 20 september, morgen is het de eerste dag van de herfst. Vandaag en de komende dagen lijkt het meer op de lente of zelfs op de zomer. De natuur is in de war, de wereld is in de war. Kun je daarover iets leren op school? Gelukkig hebben we nu internet, wat we niet weten zoeken we op. Maar hoe maak je onderscheid tussen nieuws en nepnieuws en tussen informatie en desinformatie, wie het weet mag het zeggen.

De bonte zandoogjes (vlinders) die ik vanmorgen in het Crossbos waren met velen en hadden het voorjaar in hun bol. Ze rollebolden met 6 of 7 tegelijkertijd door de lucht. Graag had ik u daarvan een foto laten zien, maar zandoogjes zijn snel, erg snel. Toch lieten twee vlinders zich bij het minnekozen op een blad van een struik toch even fotograferen.

Harm Katerberg,