Er zijn mensen die beweren dat we in Nederland geen natuur meer hebben. Volgens hen hebben we alleen nog tuinen en parken. Alle groen wordt beheert door de mens. Iedere vierkante meter grond heeft een bestemming. Zo zijn er ook gebieden die de bestemming natuur hebben. Vaak hebben deze natuurgebieden ook nog andere functies: bijvoorbeeld waterwinning, recreatie of landbouw.

Deze foto is gemaakt bij het Rutbeek. De natuur fotograferen is een vorm van recreëren. In en om het Rutbeek wordt ook nog op vele andere manieren gerecreëerd: er wordt gewandeld, gefietst, geschaatst, (naakt)gezwommen, gevist, geskied, ook worden er regelmatig grote muziek-evenementen georganiseerd. Tussen al deze menselijke activiteiten moet de natuur zich maar weten te handhaven.

Wonderwel kun je in en om het Rutbeek nog steeds allerlei planten en dieren bewonderen. Kijk daarbij wel uit dat je geen planten vertrapt of dieren verjaagd. Dat dat niet altijd lukt bewijst deze foto met wegvliegende meerkoeten omdat ik te dichtbij kwam.

Harm Katerberg