Er wordt veel gebruik gemaakt van de minibieb’s. Dat kan doordat bewoners lezenswaardige boeken, spannend, romantisch, leerzaam, ontspannend, naar de minibieb brengen en als er voldoende leuke boeken staan ze de boeken nog even meer naar huis nemen. Het aardige is dat dat ook gebeurt.

Nu de vakantietijd er aan komt is het mooi dat wie wil lezen bij de minibieb’s terecht kan. Beide minibieb’s houden een oogje in het zeil, zodat zoveel mogelijk bewoners er gebruik van kunnen maken.