Er was vandaag veel te beleven, veel te genieten, veel werk te doen en veel gelegenheid elkaar te ontmoeten. Dat was in een notedop NL DOET. De vrijwilligers voelden zich in hun werk gesteund door alle aanwezigen en betrokkenen. Bewoners die het werk van de Bijenhoek steunen, bedrijven die deze dag gesponsord hebben, de Lions die met een groep vrijwilligers kwamen helpen, de muzikant en de fotograaf, de beheerder van de Stadsboerderij en de wethouder. Graag laten we u meegenieten van de foto’s.