Het Oranjefonds houdt jaarlijks een NL-doet dag. Dan zetten vrijwilligers hun beste beentje voor om gezamenlijk aan de slag te gaan. Dit jaar worden de vrijwilligers van de Bijenhoek op 12maart bijgestaan door Lions Adversa Enschede. Om aan de slag te kunnen hebben de vrijwilligers van de Bijenhoek alvast voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Er staat in de tuin een houten raamwerk, dat gaat een insectenhotel worden. Op de tweede foto, het voorbereidende werk in de schuur van de buurman van de Bijenhoek, Albert.
Ook is er een minibieb in voorbereiding met boeken voor jong en oud. De minibieb Bijenhoek is een samenwerking met Judith Schoondorp van de minibieb Bergvennenhoek, die het initiatief genomen heeft voor de minibieb Bijenhoek. De Wijkbudgettencommisie heeft de minibieb financieel mogelijk gemaakt. Op 12 maart worden het insectenhotel en de minibieb officieel in gebruikgenomen.
U kunt 12 maart alvast noteren om een kijkje in de Bijenhoek te nemen.