Het ORANJEFONDS heeft jaarlijks twee belangrijke activiteiten, burendag en NL-doet. De Bijenhoek heeft in het najaar een gezellige burendag gehad en met de bijdrage van het ORANJEFONDS kon een miniboomgaard met laagstambomen ingericht worden. Voor de Bijenhoek belangrijk zodat jong en oud kennis kunnen maken met een verscheidenheid aan fruit, terwijl er ook al een Bessenhoek is.

In het voorjaar organiseert het ORANJEFONDS NL-doet. Ook de Bijenhoek doet mee. De bedoeling is om bewoners kennis te laten maken met vrijwilligerswerk, om preciezer te zijn hoeveel plezier je kunt beleven aan vrijwilligerswerk. De Bijenhoek wilde ook graag iets doen waar aandacht voor nodig is, dat zijn de wilde bijen. Het is de bedoeling dat er een INSECTENHOTEL geplaatst wordt die volop ruimte biedt aan wilde bijen. Gelukkig heeft deze week het ORANJEFONDS toegezegd een bijdrage te leveren om het INSECTENHOTEL te kunnen realiseren.

Zoals u weet zijn er honingbijen en ook wilde bijen. Veelal leven die solitair dus niet in een groep. Soms zijn deze wilde bijen voor hun voedsel (nectar en stuifmeel) geheel afhankelijk van één soort plant. Veel wilde bijen hebben het moeilijk. Op https://www.wildebijen.nl lezen we dat meer dan de helft van het aantal bijensoorten (181 van de 331) bedreigd worden en op de rode lijst staan. Met het INSECTENHOTEL wil de Bijenhoek de wilde bijen onderdak bieden, aandacht vragen voor de natuur en voor het vrijwilligerswerk.