Vandaag 2021-07-14 is de Stichting De Bijenhoek opgericht.

De vrijwilligers in de Bijenhoek hadden al een tijdje een wens om een ANBI-stichting te vormen. Dat is een Algemeen Nut Beogende Stichting, ook wel “goede doelenstichting” genoemd. Dat betekent dat de vrijwilligers hun werk op dezelfde wijze voortzetten in de Stichting De Bijenhoek door het instandhouden en onderhouden van een duurzame bijentuin, bij te dragen aan de sociale samenhang in de wijk en aandacht te besteden aan educatie en voorlichting op het gebied van natuur en milieu. Voorop staat dat de vrijwilligers dat graag doen met alle bewoners die zich betrokken voelen bij natuur en milieu.
De oprichters en stichtingbestuurders zijn van links naar rechts op de foto, Ton Leusink, Jenne van der Velde, Wilmie ter Pelle en Albert van Winden. Alle vrijwilligers voelen zich vertegenwoordigd, naast de bestuursleden, Henny, Efrim, Ankie, José, Marije en Thaleke en de adviseurs en helpers waar we altijd een beroep op kunnen doen, vanzelfsprekend veel dank voor hun inzet. Veel dank ook aan wethouder Arjan Kampman die zich ingezet heeft voor het realiseren van de Stichting De Bijenhoek.