Met behulp van het programma “Samen voor elkaar” van de provincie Overijssel kunnen het Noaberschap en de Bijenhoek de handen ineen slaan en de Bijenhoek coronaproof maken voor de “Noaberschapshuiskamer”. De Bijenhoek wordt nog meer een gezellige ontmoetingsruimte. Ook anderen gaan er de komende maanden aan bijdragen, bijvoorbeeld de Twentse Energie Groep (www.twentseenergiegroep.nl). Het Noaberschap en de Bijenhoek zijn er zeer ingenomen mee dat de Twentse Energie Groep in de Bijenhoek gaat voorzien in de stroomvoorziening met zonnepanelen.