“Helmerhoeknieuws” organiseert op 14 juli a.s. een Natuurmarkt in De Bijenhoek.                                                                                             

De bijenhoek in Helmerhoek heeft een bijenstal, een moestuin in ontwikkeling, een wilde tuin, verschillende fruitbomen, insectenhotels en een op zonne-energie aangedreven sproei-installatie. Dit is tot stand gebracht door een stuurgroep metvrijwilligers en professionele ondersteuning (zie achtergrondiformatie).

In de bijentuin kunnen basisscholen praktische natuurkennis opdoen, kunnen Helmerhoekers een kopje koffie drinken aan de picknicktafel en gezamenlijk meewerken aan deze tuin in ontwikkeling.

De openingstijden treft u bij de ingang aan.

De facebookpagina “Helmerhoeknieuws, voor en door bewoners” heeft in samenwerking met de stuurgroep van de Bijenhoek het initiatief genomen voor een educatieve en gezellige natuurmarkt. De bijenhoek is aan de Oude Dijk en Boswinkelbeekweg, de laatste bushalte van lijn 2.

Op 14 juli van 11.00 tot 15.00 zijn er kramen met natuurinformatie, natuurproducten en creatieve producten. Bovendien is er een open podium en de uitreiking van een fotoprijs. Op deze Nationale Imkerdag 2019, zijn er imkers, die in de buurt van Helmerhoek gewonnen honing verkopen. Daarnaast zijn er vaste planten te koop, verse groente, allerlei soorten jam en sieraden en is er informatie over de wijk Helmerhoek, over natuur en fotografie. Tevens is er de zwerfboekenkast.

Voor de kinderen is er een springkussen, bewegen is tenslotte belangrijk en een doemarkt waar ze zelf o.a. een insectenhotel kunnen maken.