De soos is er wekelijks voor wijkbewoners vanaf 55 jaar. Ouderen worden uitgenodigd voor een leuke middag. Spelletje sjoelen. kaarten, klein bingootje, soms een andere activiteit. Koffie, thee en een praatje.

De ouderensoos begint dinsdagmiddag  om 13.30 uur en is tot ongeveer 16.00 uur. 
De toegang is gratis (dus geen contributie) iedereen welkom!

Je vindt de Ouderensoos in het wijkcentrum (trap/Lift). NIEUWE LEDEN VAN HARTE WELKOM !!

Voor actuele informatie, zie de facebookpagina Helmerhoeknieuws